Ydy(yw), mae or sy


Confused about whether to use ydy/yw, mae or sy(dd) with question words? Heres a brief overview of which

verb form goes with which question word in the present tense:

 

Pwy...?

(who)

 

ydy

(identification)

 

 

sy

(when the answer is  the subject of the sentence)

 

 

 mae

(when the answer is  the object of the sentence)

 

Pwy ydy ein cynghorwr lleol

Pwy sy fan 'ma?

Pwy mae dy gwmni 'n noddi?

Beth..?
(what)

Beth ydy hwnna fan 'na?

Beth sy'n digwydd?

Beth mae dy frawd yn wneud dros y Sul?

Faint...?
(how much/many)

Faint ydy dwsin?

Faint sy ar ôl 'da chi ?

Faint o Gymraeg mae dy wraig yn siarad?

Pa un...?
(which one)
Pa rai...?
(which ones)

Pa un ydy d'un di?

Pa rai sy'n perthyn i ti?

Pa rhai mae Dafydd yn cymryd?

Lle...? (where)

Ble...? (where)

 

 

mae

Lle mae dy ffrindiau'n aros?

Ble mae dy ffrindiau'n aros?

Pryd...? (when)

Pryd mae dy berthnasau'n cyrraedd?

Sut...? (how)

Sut mae Sioned yn mynd adre heno?

Pam...? (why)

Pam mae Fred yn mynd?